Project

Projekti lühitutvustus

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus algatas 2016 aastal  ERASMUS + K2 strateegilise haridusasutuste koostööprojekti “Kvaliteet – julge, rõõmus ja loov laps? Quality – 3C Child (cheerful, courages, creative child)?”, mis kestab 2018. aasta septembrini. Projekti koordineerijaks on Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ). Projektis osalevad 17 erineva Eesti lasteaia juhti, Tartu Ülikool ning rahvusvahelised partnerid Portugalist, Horvaatiast, Kreekst ning Lätist.

Me väärtustame kaasavat kvaliteedijuhtimist läbi elukestva õppe, mis tagab töötajate professionaalsuse ja laste heaolu. Kõige olulisem valdkond  alushariduses on õppe- ja kasvatusprotsess, mis paneb aluse lapse positiivse mina-pildi kujunemisele ja lapse arengule erinevates valdkondades. Õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteeti näitab lapse areng. Seetõttu tähtsustame selle valdkonna hindamist ja tagasisidestamist, mille käigus saab läbi eneseanalüüsi parendada oma tegevust.

Peame oluliseks juhtide professionaalsuse tõstmisel kootööd nii eesti erinevate  omavalitsuste alushariduse juhtidega ja partneritega välisriikidest, kaasates koostöösse lapsi, töötajaid ja lastevanemaid ning läbi selle suurendada laste  heaolu ja töötajate professionaalsust haridusasutuses.

Projektil on kaks peaeesmärki:

 1. Tõsta alushariduse juhtide   professionaalsust õppe- ja kasvatusprotsessi sisehindamisel ning
 2. Välja töötada õppe- ja kasvatusprotsessi hindamise standardid ja hindamiskriteeriumid ühtlustamaks hindamise kvaliteeti.

Projekti oodatavad tulemused

 • on läbi viidud õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi uuring erinevatele huvigruppidele;
 • valminud on uuenduslik õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedistandard ja hindamiskriteeriumid, mida saavad kasutada erinevad Euroopa riigid;
 • alushariduse juhid on pädevamad õppe- ja kasvatusprotsessi juhtijad ja hindajad ning on teadlikumad erinevate  Euroopa riikide  sisehindamise süsteemidest;
 • on loodud koostöövõrgustik projekti partnerriikide vahel;
 • alushariduse juhtide inglise keele tase on tõusnud läbi praktilise keele kasutuse.

Summary of project

Deriving from the Basic Education and Childcare framework of the European Union, which pushes every member to apply teamwork in search of a better practice in supporting children and development in the educational institution, we consider teamwork an invaluable asset. Getting to know the best practices of partnering countries in a range of versatile projects, discussions between our members, on the base of which new possibilities can be built to help improve the quality of education and schooling processes in basic education as well as support a child’s success and wellbeing for partner taking part in the project.

This project has two main goals:

 1. Early childhood leaders’ enhancement of professionalism through leading and assessing the learning process in a multicultural environment
 2. Creating and implementing quality standard and value indicator in innovative learning and growing process

Expected impact of the project

Our project will:

 1. At local level:
  – create new quality methods in the local institutions
  – fulfill the sense of “learning to learn”
 2. At regional level:
  – will develop educative quality coherence with other participating institutions
  – will play as role-model to other schools with newer approaches
  – will encourage other institutions to take part in European projects
  – will give prestige to the region as to be in an international project
 3. At national level:
  – will improve cross cultural cooperation
  – will create common values and objectives for learning quality
 4. At European level:
  – will build strong relations amongst the participating kindergarten and institutions
  – will raise the awareness of being European and building tomorrow’s Europe by improving the quality of preschool education
  – will give opportunities to local institutions to be known by other European kindergartens
  – will encourage to feel the sense of working together for the same goal with different educative staffs of European kindergartens