ERASMUS+ KA2 „Quality-3C Child (cheerful, courageous, creative) child?“ Learning/Teaching/Training project activity in December 2017, Zagreb, Croatia

The second Learning/Teaching/Training activity, in the framework of the European ERASMUS+ KA2 project, entitled „Quality-3C Child (cheerful, courageous, creative) child?“ took place in Zagreb from 4th to 8th of December 2017. This activity was organized with the main topic focusing on „Assessment of child’s development in the learning process“.   As the Croatian project partner… Continue reading ERASMUS+ KA2 „Quality-3C Child (cheerful, courageous, creative) child?“ Learning/Teaching/Training project activity in December 2017, Zagreb, Croatia

Tuulteroosi mudeli arendustöö

11. veebruar, 2018, kogunesid Eesti projektimeeskonna liikmed Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna ruumides selleks, et luua tuulteroosis kasutatavate hindamiskriteeriumitele juhismärksõnad. Toimus elav arutelu iga märksõna ümber, mille tulemusel loodi selgitav märksõnatabel. Peale kohtumist saadeti tabel täienduste tegemiseks neile, kes ei saanud osaleda kohtumisel. Täiendatud tabel tõlgitakse inglise keelde ning seejärel saadetakase välispartneritele ettepanekute tegemiseks.