Meeting in Estonia

 

Eesti kohtumine -timetabel for meeting in Estonia

21. – 25.11. 2016 toimus Tartus, Eestis, esimene projektikohtumine. Kohtumised toimusid Tartu Klaabu Lasteaias, Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas ja Lohkva Lasteaias.  Esimesel kohtumisel said partnerid omavahel tuttavaks, tutvustati oma riigi üldist haridussüsteemi ja alushariduse korraldust, toimus logo valimine ja Tartu Ülikoolis viidi läbi lühikoolitus teemal “Lasteaia kvaliteedi hindamine”.  Koolituse tulemusel otsustati ühiselt, et projekti eesmärgi, luua õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamismudel, täimiseks sobib kõikide partnerite jaoks “Tuulte roosi” mudel.  Kohtumise jooksul lepiti kokku projekti ajagraafik ja jagati partneritele tegevused. Ühiselt otsustati, et meie uurimuse läbiviimiseks kasutame veebipõhist tööriista Google Forms.

This slideshow requires JavaScript.


The first meeting was in Estonia, Tartu 21. – 25.11. 2016.

Before the first transnational project meeting, each partner institution carried on a drawing competition to find international logo for our project. The kids from each partner institution drew a picture about „Learning is fun “. when we meet fist time, we selected project logo from all countries samples. Selected logo will be used in all reports and documents.

In the first transnational project meeting each partner presented their countries educational system and preschool education assessment system and we had teamwork – brainstorming, how our partners see and understand quality of learning process in kindergarten. We tried to find common understanding about used definitions. We discussed about further transnational project meetings, learning/teaching activities and final conference.

We had a common training about quality of learning – and upbringing process in kindergarten, the evaluation criteria and methods. in the end of training we agreed that for our survey we use Wind-Rose model.

For the next task we choosed quality themed survey and that we use web environment for the analysis process.