Meeting in Latvia

Timetabel of Latvia

19. – 23. märtsil 2018 toimus Erasmus+ projekti „Kvaliteet – rõõmus, julge, loov laps“ partnerite kohtumine Lätis. Kohtumise korraldaja oli Slampe lasteaed „Pienenite“ . Kohtumisel osalesid Horvaatia, Kreeka, Portugali ja Eesti esindused.

Projekti koosolekul arutati:

  1. Õppekasvatustöö protsessi hindamise mudelit.
  2. Pärnus 13. juunil toimuva konverentsiga seonduvat.
  3. Mudeli kasutamise pilootprojekti tulemusi.
  4. Projekti lõppraporti kirjutamisega seonduvat.

Meil oli võimalus külastada Slampe lasteaeda „Pienenite,  jälgida laste tegevusi Tukumsi lasteaias „Karlsons“  ja Riia lasteaias „Madara“. Viimases lasteaias tegeletakse süvendatult õuesõppega. Professor Tija Zirina  tutvustas õuesõppetegevusi „Madara“ lasteaias.

Kõik kohtumisel osalejad said oma loovust proovida ja arendada. Koju tuldi omavalmistatud seebi, küünla, tuulekella või pidust mänguasjaga.

This slideshow requires JavaScript.


Project meeting in Latvia

Between 19. and 23. March, the participants of the project „Quality – a happy, bold, creative child” met in Latvia. The head organiser of the meeting was Pienenite playschool in Slampe. The participants were representatives of partners in Croatia, Greece, Portugal and Estonia.

 

Topics discussed at the meeting were:

  1. The evaluation model of the teaching process.
  2. Matters related to the conference due to take place in Pärnu on June 13th.
  3. The results of using the model in the pilot project.
  4. Matters related to writing the final report for the project.

 

We had an opportunity to visit Pienite playschool in Slampe and to observe children’s activities in Karlsons playschool in Tukums, as well as in Madara playschool in Riga. The latter is thoroughly focused on outdoor learning. Professor Tija Zirina introduced the activities involved in the outdoor learning in Madara playschool.

All of the participants got to try out and develop their creativity. Each went home with a bar of soap, candle, wind chime or wooden toy they made themselves.