Meeting in Portugal

Timetabel of Portugal meeting

19.- 25.02.2017  toimus teine kohtumine Portugalis, Lisbonis. Kahel päeval kogunesid viie riigi osalejad, et kuulata ettekandeid partnermaade õppekasvatusprotsessi kvaliteeti suunavatest süsteemidest, tegevustest ja HEV-laste toetamise parimatest kogemustest. Selgus, et õppekasvatusprotsessi tulemuslikkust hinnatakse  peamiselt laste arengu tulemustest lähtuvalt.

Kohtumise jooksul külastati mitmeid lasteaedu ning viidi läbi koolits, mille teemaks oli erinevad võimalused ja töövahendid erivajadusega laste toetamiseks. Räägiti mitmetel teemadel, nagu näiteks läbi loova mõtlemise lapse ehesehinnangu tõstmisest, õpimotivatsiooni toetamisest,  lastel vastutuse võtmise julgustamisest või koostööoskuse arendamisest.

Lähtuvalt projekti eesmärgis, luua õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamise mudel, oli Tartu Ülikool loonud Tartus kokkulepitud hindamismeetodi “Tuulteroos” põhjal hindamisinstrumendi ning tõlkinud selle inglise keelde.


According to the project timetable and to the project main goal: “early childhood
leaders’ enhancement of professionalism through leading and assessing the learning
process in a multicultural environment”, we had learning activity in Portugal. Learning activity goal was to learn more about work with special needs children.

Various topics were discussed at the training for example: improving self – esteem of the students through encouraging creative thinking and fostering their imagination; higher motivation to remain on task by working in small groups; encouraging students to take the charge of their own learning; exchanging experiences and intercultural practices in cooperative and collaborative learning process as long as in creativity and innovation; putting into practice the principal that “teachers become learners at times, and learners sometimes teach”.

According to the project goal “Creating and implementing quality standard and value indicator in innovative learning and growing process”,  the University of Tartu had prepeard a survey, based on “Wind-Rose” model and all our participants  had conducted a quality survey.